————————————————————————————————————————————————————————————————————————

გაკვეთილები წარმოადგენს ინტერნეტ ჟურნალ populars.ge-სა და ფიქრია ჭალიძის ინტელექტუალურ საკუთრებას და დაცულია კანონმდებლობით. მისი საჯაროდ გავრცელება ჩვენთან შეთანხმების გარეშე, ისჯება კანონით. 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

რუსული ენის ფასიანი კურსის პირველი თვის გაკვეთილების ჩამონათვალი, რომლიდანაც 4 გაკვეთილი ღიაა.

 

1 გაკვეთილი: რუსული ანბანი და წერა რუსულ ენაზე

2 გაკვეთილი: წერა-კითხვის თავისებურებები რუსულ ენაში

3 გაკვეთილი: არსებითი სახელი და სქესი, მიმართვის დროს გამოსაყენებელი სიტყვები და ფრაზები 

4 გაკვეთილი: ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ-ის დაბოლოებები და მრავლობითი რიცხვის წარმოება / ლექსიკა _ თემა: Как дела? (როგორ ხარ?)

რუსული ენის 1- 4 გაკვეთილის ტესტი

5 გაკვეთილი: И.П. - ის გამოყენება /ლექსიკა_ თემა: семья (ოჯახი)

6 გაკვეთილი: П.п.-ის დაბოლოებები, როგორც მხოლობით, ისე მრავლობით რიცხვში / ლექსიკა_ თემა: ტრანსპორტი

7 გაკვეთილი/ ფასიანი კურსი: П.п.- ის გამოყენება 

8 გაკვეთილი: в, на წინდებულების გამოყენება п.п.-ში, ზმნის წარსული დრო

რუსული ენის 4-8 გაკვეთილების ტესტი 

 

ფასიან კურსზე სწავლის გაგრძელების მსურველები დაგვიკავშირდით ფეისბუქზე.   

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

კურსის მეორე თვის მასალა 1-2

კურსის მესამე თვის მასალა 1-3

________________________________________________________________________________________________________________________

                


საბანკო რეკვიზიტები ონლაინ კურსის სრულად გავლის მსურველთათვის:

ლარის ანგარიშის რეკვიზიტები

მიმღების ბანკი:  ს.ს “თიბისი ბანკი”

ბანკის კოდი: TBCBGE22

მიმღების ანგარიში:  GE09TB7036145064300013

მიმღების სახელი: ფიქრია ჭალიძე


ჩვენი მსმენელები რუსული ენის კურსის შესახებ: 
     


    


uCoz