4 გაკვეთილი: ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ-ის დაბოლოებები და მრავლობითი რიცხვის წარმოება

მეოთხე გაკვეთილში თქვენ შეისწავლით რუსული ენის ბრუნვების დასახელებას, რამოდენიმე გრამატიკულ ტერმინს, პირველი, სახელობითი ბრუნვის ნიშნებს მხოლობითსა და მრავლობით რიცხვში. გაკვეთილში შეისწავლით, თუ როგორ უნდა აწარმოოთ სირტყვის მრავლობითი რიცხვი დამოუკიდებლად. 

 

 საშინაო დავალება 1: აწარმოეთ მრავლობითი რიცხვი სურათზე მოცემული სიტყვების. 


საშინაო დავალება 1-ში გამოყენებული სიტყვების თარგმანი:


მე-4 გაკვეთილის მეორე ნაწილი

 

მოუსმინეთ ვიდეოს, მოცემული ფრაზები ჩაიწერეთ სიტყვების რვეულში, კარგად შეისწავლეთ და შეასრულეთ ქვემოთ მოცემული საშინაო დავალება.


საშინაო დავალება 2: ვიდეოში მოცემული და შესწავლილი ფრაზებით შეადგინეთ და დაწერეთ სავარჯიშო რვეულში პატარ-პატარა დიალოგები. 

 

__ __ __

როგორ უნდა შეგესრულებინათ პირველი საშინაო დავალება. 

 


დაბრუნება გაკვეთილების ჩამონათვალში

uCoz