მთავარი » ტესტები » ტესტები » ხართ თუ არა დამოკიდებული საზოგადოების აზრზე

ხართ თუ არა დამოკიდებული საზოგადოების აზრზე
გაიზარეთ ტესტი და დაადგინეთ, რამდენად დამოკიდებული ხართ ახლობლების, მეგობრების, მეზობლების და ზოგადად, სხვის აზრზე.

ტესტში დაშვებულია პასუხის მხოლოდ ერთი ვარიანტი
ტესტში 7 კითხვაა.