Главная » 2016 » ოქტომბერი » 8 » შოთა რუსთაველის ფრაზები „ვეფხისტყაოსნიდან“
14:40
შოთა რუსთაველის ფრაზები „ვეფხისტყაოსნიდან“

ავსა კარგად ვერვინ შეცვლის, თავსა ახლად ვერვინ იშობს.

**

ავსა კაცსა ავი სიტყვა ურჩევნია სულსა, გულსა.

**

არას გარგებს ძლიერება, თუ არ შეგწევს ღმრთისა ძალა.

**

არ თუ იცი, უგანგებოდ არა კაცი არ მოვდების?

**

არ იცი, ვარდი უეკლოდ არავის მოუკრებია?

**

ბედითი ბნედა, სიკვდილი რა მიჯნურობა გგონია?

ჯობს საყვარელსა უჩვენნე საქმენი საგმირონია.

**

ბინდის გვარია სოფელი, უფრო და უფრო ბინდდების.

**

ბოროტიმცა რად შეექმნა კეთილისა შემოქმედსა?

**

ბოროტსა სძლია კეთილმან, არსება მისი გრძელია!

**

განგებასა ვერვინ შესცვლის, არ-საქმნელი არ იქმნების.

**

ეგრე მტრისა არ მეშინის, რადგან ცხადად მოწყინარობს;

მოყვარესა მტერსა ვუფრთხი, მემოყვრება, მოცინარობს.

**

ვინ მოყვარესა არ ეძებს, იგი თავისა მტერია.

**

ზოგჯერ თქმა სჯობს არა-თქმასა, ზოგჯერ თქმითაც დაშავდების.

**

თუ ლხინი გვინდა ღმრთისაგან, ჭირიცა შევიწყნაროთა.

**

თუ ყვავი ვარდსა იშოვნის, თავი ბულბული ჰგონია.

**

თუმცა მართებს დედაკაცსა მამაცისა დიდი კრძალვა,

მაგრა მეტად უარეა არა-თქმა და ჭირთა მალვა.

**

 თქმულა: „სიწყნარე გმობილი სჯობს სიჩქარესა ქებულსა“.

**

იგი მიენდოს სოფელსა, ვინცა თავისა მტერია.

**

კარგი რამ მჭირდეს, გიკვირდეს, ავი რა საკვირველია!

**

კაცსა ფიცნი გამოსცდიან.

**

კოკასა შიგან რაცა დგას, იგივე წარმოდინდების.

**

ლეკვი ლომისა სწორია, ძუ იყოს, თუნდა ხვადია.

**

მაგრა ვარდსა უმზეობა გაახმობს და ფერსა აკლებს.

**

მაგრა თქმულა: „კარგის მქმნელი კაცი ბოლოდ არ წახდების“.

**

მას მკურნალმან რაგვან ჰკურნოს, თუ არ უთხრას, რაცა სჭირდეს?

**

მით რაცა მინდა, არა მაქვს; რაცა მაქვს, არ მომინდების.

**

მსგავსი ყველლაი მსგავსსა შობს, ესე ბრძენთაგან თქმულია.

**

მიეც გლახაკთა საჭურჭლე, ათავისუფლე მონები.

**

რასაცა გასცემ, შენია, რაც არა _ დაკარგული!

**

რაც არ გწადდეს, იგი ჰქმენ, ნუ სდევ წადილთა ნებასა.

**

რაცა ვის რა ბედმან მისცეს, დასჯერდეს და მას უბნობდეს,

მუშა მიწყივ მუშაკობდეს, მეომარი გულოვნობდეს.

**

სხვა სხვისა ომსა ბრძენია.

**

უხვსა მორჩილობს ყოველი, _ იგიცა ვინც ორგულია. 

 ასევე იხილეთ სხვა მასალებიც:

 რა დაავადებებზე მიუთითებს თმის ცვენა

ზოგადად დღეში 60-დან 100-მდე თმის ღერს ვკარგავთ. მაგრამ ზოგჯერ ეს ციფრი საგრძნობლად იზრდება. ამის პირველი მიზეზია ის, რომ თმის ჯანმრთელობა დამოკიდებულია ორგანიზმის მდგომარეობაზე ...  

 

მითი და რეალობა ალერგიის შესახებ

სტატისტიკის მიხედვით, დღეისათვის ალერგიით დაავადებულია დედამიწის მოსახლეობის ერთი მესამედი. ალერგიასთან დაკავშირებით უამრავი მითი არსებობს. ვისაუბროთ ზოგიერთ მათგანზე ...

 

13 ქალური თვისება, რომელსაც მამაკაცები განსაკუთრებით აფასებენ

მაშ ასე, გთავაზობთ 13 ქალურ თვისებას, რომლის მქონე ქალბატონებსაც მამაკაცები ხელიდან არ ...

 

 

8 ნახატი იმისა თუ, როგორ გამოიყურება ცხოვრება 30 წლის შემდეგ!

ბავშვობაში გვეჩვენება, რომ 30 წელი _ ოჰოჰოო, რა ბევრია! ვიზრდებით და მაინც გვეჩვენება, რომ ეს ბევრია. მხოლოდ მაშინ, როცა ამ ასაკს მივაღწევთ, თავდაუზოგავად ვცდილობთ დავამტკიცოთ, რომ 30 ეს ისეთი ...

 

საოფისე ჩაცმულობის მოდური სტილი (47ფოტო)

ის, რომ ოფისში მუშაობთ და ჩაცმულობის მხრივ შესაბამისად გარკვეული შეზღუდვები გაქვთ, არ ნიშნავს იმას, რომ მუდმივად „მოწყენილი“ სამოსით უნდა იაროთ. ინტერნეტ ჟურნალი populars.ge გთავაზობთ ...

 

“ძვირფასო მეუღლევ! მე ის აღარ ვარ, ვისზეც იქორწინე...“

ლორამ ეს ტექსტი ამერიკულ ჟურნალ „მშობლებისთვის“ დაწერა და ის ელვის სისწრაფით მოედო მთელს ინტერნეტს. წერილის სტრიქონები მნიშვნელოვანია თითოეული ჩვენთაგანისთვის... 

Категория: გამონათქვამები | Просмотров: 2162 | Добавил: popularsge | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar