————————————————————————————————————————————————————————————————————————

გაკვეთილები წარმოადგენს ინტერნეტ ჟურნალ populars.ge-სა და ფიქრია ჭალიძის ინტელექტუალურ საკუთრებას და დაცულია კანონმდებლობით. მისი საჯაროდ გავრცელება ჩვენთან შეთანხმების გარეშე, ისჯება კანონით. 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

რუსული ენის ფასიანი კურსის პირველი თვის გაკვეთილების ჩამონათვალი, რომლიდანაც 4 გაკვეთილი ღიაა.

 

1 გაკვეთილი: რუსული ანბანი და წერა რუსულ ენაზე

2 გაკვეთილი: წერა-კითხვის თავისებურებები რუსულ ენაში

3 გაკვეთილი: არსებითი სახელი და სქესი

4 გაკვეთილი: ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ-ის დაბოლოებები და მრავლობითი რიცხვის წარმოება / ლექსიკა _ თემა: Как дела? (როგორ ხარ?)

რუსული ენის 1- 4 გაკვეთილის ტესტი

5 გაკვეთილი: И.П. - ის გამოყენება /ლექსიკა_ თემა: семья (ოჯახი)

6 გაკვეთილი: П.п.-ის დაბოლოებები, როგორც მხოლობით, ისე მრავლობით რიცხვში / ლექსიკა_ თემა: ტრანსპორტი

7 გაკვეთილი/ ფასიანი კურსი: П.п.- ის გამოყენება 

8 გაკვეთილი: в, на წინდებულების გამოყენება п.п.-ში, ზმნის წარსული დრო

რუსული ენის 4-8 გაკვეთილების ტესტი 

 

ფასიან კურსზე სწავლის გაგრძელების მსურველები დაგვიკავშირდით ფეისბუქზე.   

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

uCoz