მეორე დონის მე-20-ე გაკვეთილი

გაკვეთილში შეისწავლით თუ როდის უნდა გამოიყენოთ მრ.რიცხვში люди და человек.საშინაო დავალება 1. გადათარგმნეთ ქართულად მოცემული წინადადებები და დაკვირდით, როგორ არის გამოყენებული მასში სიტყვები _ люди და человек.

 

1.Толпы людей скандировали свои лозунги.

2. Миллионы людей проголосовали за нашего кандидата.

3. Сотня людей шла по главной улице города.

4. Под зданием администрации собрались десятки людей.

5. В очереди стояло пять человек.

6. В аварии в Ставрополье погибли шесть человек.

7. Следователи задержали 11 человек.

8. Под угрозой очень много людей.


საშინაო დავალება 2. შეადგინეთ დამოუკიდებლად ვიდეო-გაკვეთილში ახსნილი გაკვეთილის შესაბამისი მარტივი წინადადებები.


როგორ უნდა შეგესრულებინათ საშინაო დავალება 1.

 


დაბრუნება ჩამონათვალში 2-1

დაბრუნება ჩამონათვალში 2-2

დაბრუნება ჩამონათვალში 2-3


დაბრუნება 1 ეტაპის ჩამონათვალში

uCoz