მთავარი » ტესტები » რუსულის ტესტები

შეამოწმეთ თქვენი თავი, თუ როგორ შეისწავლეთ პირველი 4 გაკვეთილი ფასიანი კურსიდან "რუსული ენა 0-დან სალაპარაკო დონემდე". ჩვეულებრივ, ჩვენს კურსში ასეთი ტესტები ყოველი მერვე გაკვეთილის შემდეგ გექნებათ გასაკეთებელი, რითიც შეამოწმებთ თქვენს თავს, თუ რამდენად კარგად შეისწავლეთ მოცემული გაკვეთილები და დავალებები. ტესტში არის 12 კითხვა და სწორი პასუხი ფასდება 10 ქულით. გისურვებთ წარმატებას!

პირველი დონის მეორე თვის მეორე ტესტი. ტესტში მაქსიმალური ქულაა 250, რაც ნიშნავს, რომ მიიღეთ 10-იანი. მესამე თვეზე გადასვლისთვის საჭიროა, მინიმუმ 180 ქულა.

პირველი თვის მეორე 4 გაკვეთილის ტესტი.

პირველი დონის მეორე თვის პირველი ტესტი.

რუსული ენის პირველი დონის მესამე თვის პირველი ტესტი. ტესტში არის 17 კითხვა. თითოეული სწორი პასუხი შეფასებულია 10 ქულით. გისურვებთ წარმატებებს!

პირველი დონის ბოლო ტესტი. ტესტში შესულია განვლილი სამი თვის განმავლობაში შესწავლილი მასალა.

მეორე დონის პირველი ტესტი.