მთავარი » ტესტები » ტესტები » ხასიათის დადგენა კალიგრაფიით

ხასიათის დადგენა კალიგრაფიით
დაწერეთ ნებისმიერი რამ, რამდენიმე სტრიქონი და დავიწყეთ.

ტესტში დაშვებულია პასუხის მხოლოდ ერთი ვარიანტი
ტესტში 7 კითხვაა.